Buy a CRM

Satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasının anahtarı, müşteriyle kurulacak doğru bir ilişkiden geçer. Müşteriyi iyi tanımak ve satış süreci içindeki tüm adımları iyi takip edebilmek, satışın gerçekleşme olasılığını arttırır. BuyaCRM, müşteri daha iyi tanımanızı, onlara dair tüm ayrıntıları daha iyi yönetmenizi sağlayan etkili bir araçtır.

Daha Fazla

BUY A CRM

Satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasının anahtarı, müşteriyle kurulacak doğru bir ilişkiden geçer. Müşteriyi iyi tanımak ve satış süreci içindeki tüm adımları iyi takip edebilmek, satışın gerçekleşme olasılığını arttırır. BuyaCRM, müşteri daha iyi tanımanızı, onlara dair tüm ayrıntıları daha iyi yönetmenizi sağlayan etkili bir araçtır.

Müşterilerinizi Tanıyın

Potansiyel bir müşteri adayının BuyaCRM ekosistemine kaydından itibaren gerçekleştirilebilecek aktivite ve aksiyonlar sayesinde onları daha iyi tanıma şansına sahip olursunuz.

 • Sınırsız Kontak ve kontaklara iliişkin dilediğiniz kadar özel tarih girebilme, kontakları birden çok firma ile ilişkilendirebilme
 • Haritalar üzerinden sınırsız Adres girişi yapabilme
 • Parametrik olarak oluşturacağınız farklı tiplerde Notlar alabilme
 • Müşterileriniz özelinde ve farklı parametrik tiplerde Dokümanlar saklayabilmek, görüntüleyebilme
 • Toplantılar organize etme ve bu toplantıların sonuçlarını formatlı e-postalarla gerek kurum içinde gerekse müşterilerinizle paylaşabilme
 • Müşterilerinize dair yapılması gereken işler için Görevler oluşturabilme ve bunların takibini yapabilme
Pazarlama Faaliyetlerinizi Yönetin

Satış süreçlerini takip edebilmenin yanısıra müşterilerle iletişimi güçlendirecek pazarlama çalışmaları; SMS ve E-Posta entegrasyonu ile yapılabilir. Gelişkin raporlaması sayesinde üzerinde çalışma yapılmak istenen, müşteri grupları belirlenebilir ve SMS ve E-Posta ile kampanya gönderimleri yapılabilir.

Ayrıca müşterilere sunulacak promosyon ve hediyelerin takibi de yine BuyaCRM üzerinden gerçekleştirilebilir.

Müşteri Kartıyla Her Şey Tek Ekranda

BuyaCRM içinde müşteriye dair birçok farklı özelliğe Müşteri Kartı altında tek bir ekrandan ulaşılabilir ve ekranlar arasında geçişler yapılabilir. Müşteri ile daha önce veya gelecekte yapılacak toplantılardan, müşterini geçmiş sipariş hareketlerine, açılmış görevlerden, özel formlara kadar tüm kayıtlar tek bir ekranda gösterilmektedir.

Satış Süreçlerinizin Takibi Çok Kolay

Gerek oluşturulan Satış Fırsatları gerekse bu fırsatlar için hazırlanan Teklifleri, ilintili bir şekilde takip edebilir, parametrik olarak belirlenebilecek aşama tanımları sayesinde hangi satış sürecinin hangi durumda olduğu kolayca Dashboard’larda görülebilir veya raporlanabilir.

Hazırlanan tekliflerdeki versiyon yönetimi özelliği sayesinde, fiyat ya da ürün revizesi istenen tekliflerin geriye dönük takibi da yapılabilmektedir.

BuyaCRM, takibi yapılan fırsat ve tekliflere ilişkin, organizasyon şemasında yer alan her bir kullanıcıyı Dashboard’lar aracılığıyla sürekli güncel tutar. Bu sayede, içinde bulunduğunuz ay içinde geçerliğini yitirecek Fırsat ve Tekliflerden, süresi geçenlere, revize edilmesi talep edilenlerden, belirlenen gerekçe ile gerçekleşmeyenlere kadar tüm Fırsat ve Tekliflerin dikkatlerden kaçmamasını sağlar.

Satış Süreçlerinizi Kuşbakışı Görün

Bir müşteri adayının ekosisteme girdiği ilk aşamadan, teklif aşamasına kadar takibi yapılan tüm Satış Süreçleri BuyaCRM kolay arayüzü ile kuşbakışı önünüzde yer alır. Sürükle-bırak özelliği sayesinde Satış Sürecinin durumları arasında kolayca geçişler yapılabilir.

Yetkilendirme ve Portföy Yönetimini Kolayca Yapın

BuyaCRM’de Satış Uzmanları ve müşteriler arasındaki ilişki ve yetkilendirme oldukça güçlü bir araçla yönetilebilir. Yetkilendirme, firmaların kullanmış oldukları ERP vb uygulamalar üzerinden sağlanabildiği gibi BuyaCRM tarafından da sağlanabilir. BuyaCRM içinde standart olarak 4 farklı tipi yer almakta ve bu kullanıcı tiplerine göre farklı yetki seviyeleri belirlenebilmektedir. Aynı zamanda kullanıcı tipleri üzerinden sağlanacak yetkilendirmenin yanısıra CRUD işlemleri için de ayrıca tanımlama yapılabilmektedir.

Takvim ve Dashboard’larla Her şey Tek Bir Yerde

BuyaCRM içinde bir organizasyon şemasına bağlı olarak kullanıcılar birbirlerine ait takvimlere erişebilir. Takvimde, kullanıcının, toplantıları, üzerine atanmış görevler ve takibi yaptığı satış süreçleri görüntülenebilir.

Ayrıca yine organizasyon şemasına bağlı olarak çalışan farklı tipte Dashboard’lardan kullanıcı performansları gerçek zamanlı takip edilebilmektedir. Bu Dashboard’lar;

 • Satış
 • Görev
 • Satış Sonrası Hizmetler
Özel Formlar ile İşlerinizi Dijitalleştirin

İster müşterilerle doğrudan ilgili ister müşteri dışında gelişen süreçlerle ilgili özel formlar tasarlanabilir ve formlar sayesinde kağıt üzerinden, e-postayla veya diğer platformlarda yürütülmeye çalışılan işlemler kolay ve hızlıca dijitalleştirilebilir. Örneğin, Müşteriyle ilgili oluşturulacak bir Dilek-Öneri-Şikayet formu sayesinde olası tüm geri bildirimler kayıt altına alınabilir ve raporlanabilir.

KPI ve Raporlar

Yalnızca uzmanlara verilecek satış hedefinden değil müşterilere gerçekleştirilecek ziyaretlere, ekosisteme katılması hedeflenen müşteriden, müşteri adayına kadar birçok farklı kriter ile hedefler oluşturulabilir ve bu hedeflerin takibi gerçek zamanlı izlenebilir.

Satışların yanı sıra satış sonrası aktivitelere dair birçok rapor BuyaCRM içinde yer almaktadır. Ayrıca karşılaştırma raporları sayesinde istenilen zaman dilimi için 10’dan fazla kriterle matris veriler görüntülenebilir.

Satış Sonrası Hizmetler

BuyaCRM içinde yer alan Satış Sonrası Hizmetler modülünde, satış gerçekleştikten sonra müşterilere yapılacak ziyaretler ve görüşmeler, bu ziyaretlere özel tasarlanabilecek form sayesinde kayıt altına alınabilir, raporlanabilir ve Dashboard’da gösterilebilir. Hazırlanacak bu formlar sayesinde müşterilerden güncel bilgiler toplanabilir ve bilgiler ışığında çapraz satış fırsatları yaratılabilir.

Bu modül içinde Satış ve Satış Sonrası ekiplerine Rotalar oluşturulabilir, bu rotalar içinde yapılacak ziyaretler bir Ziyaret Formuna, bir Görev’e bağlanabilir.

Parametrik Tanımlama Alanları ve Şablonlar

BuyaCRM’in güçlü parametrik yapısı sayesinde, kurulumun hemen ardından kurum içindeki sürece ve terminolojiye uygun olarak tanımlamalar kolayca yapılabilir. Örneğin, müşterilerle yapılacak toplantı tiplerinden, sistemin bildirimler için kullanacağı e-postanın tanımlanmasına kadar birçok parametre yönetici ekranlarından belirlenebilir.

Ayrıca Teklif Formu, Sipariş Formu, Toplantı Tutanağı gibi birçok formatlı dokümanın sürükle-bırak ile tasarlanabieceği bir araç da, BuyaCRM içinde yer almaktadır.

Entegrasyonlar

BuyaCRM Türkiye ve dünyada yaygın olarak kullanılan birçok ERP, Muhasebe/Finans, MRP ve üçüncü parti uygulamalarla entegre bir biçimde çalışmaktadır. Bu uygulamalardan başlıcaları;

Ayrıca yine organizasyon şemasına bağlı olarak çalışan farklı tipte Dashboard’lardan kullanıcı performansları gerçek zamanlı takip edilebilmektedir. Bu Dashboard’lar;

 • SAP
 • Logo
 • IFS
 • Netsis
 • Uyumsoft
 • Mikro

Yanısıra Outlook ile Toplantı (Meeting) Entegrasyonu, kurumlara özel geliştirilmiş uygulamalarla entegrasyonlar yapılmıştır.

İster Bulutta İsterseniz On-premıse

BuyaCRM, bulutta www.buyacrm.com adresinden hizmet sağlamasının yanısıra müşterilerimizden gelecek istek doğrultusunda on-premise olarak müşterimizin adresleyeceği sunucuya da kurulabilmektedir.

Ayrıca Teklif Formu, Sipariş Formu, Toplantı Tutanağı gibi birçok formatlı dokümanın sürükle-bırak ile tasarlanabieceği bir araç da, BuyaCRM içinde yer almaktadır.

ADRES

Meydan İstanbul AVM, Balkan Cd No:62, 34770
Ümraniye/İstanbul

TAKİP EDİN